tirsdag 29. november 2016

Oppgave 6 – Allmennkringkasting


Trenger vi allmennkringkastere i Norge i dag?

Allmennkringkastere har som oppgave å spre informasjon og nyheter nasjonalt og i lokalsamfunn, og blir styrt av staten. Allmennkringkasting har vi hatt i Norge siden 1933. Det var NRK (Norsk Rikskringkasting) som fikk ansvaret for å informere om hva som skjedde i verden på daværende tidspunkt. Radio kom til Norge i 1923, men staten tok over denne virksomheten i 1933. En viktig grunn til det var at det skulle bli mulig for hele landet å ta inn riksprogrammer. (Schwebs & Østbye, 2013, s. 50) NRK fikk også ansvaret for oppbyggingen av fjernsynet. Programmet fikk da samme struktur som radioen.

Dagens allmennkringkastere er NRK, TV 2, Radio Norge og P4. NRK er stort sett finansiert på lisensinntekter, mens TV 2 er en kommersiell kanal som finansieres av reklameinntekter. NRK er ledende innen lokale nyheter, og gir informasjon om hva som skjer i de ulike delene av landet. NRK skal i sin helhet understøtte og styrke demokratiet, styrke norsk språk, identitet og kultur og være allment tilgjengelig. (NRK, 2009).TV 2 er en allmennkringkaster som tilbyr nyheter, aktualitetsprogrammer, sport og underholdning, (TV 2, 2016). Staten prøvde nå i 2016 å inngå en ny avtale med TV 2, for å opprettholde en kommersiell kringkaster i Norge. De vil bl.a. sikre daglige nyhetssendinger. TV 2 har per i dag ikke statsstøtte, men igjennom avtalen med staten er de sikret full distribusjon til hele landet. Ny avtale er foreløpig ikke inngått. (Elnan, Ingebrethsen, & Zakariassen, 2016)

I dagens samfunn trenger vi allmennkringkastere. Vi kan godt si at vi bare kan gå på nett for å finne nyheter, men vi trenger fortsatt noen som kan gå ut å finne nyhetene og plassere dem på nettet. Vi trenger allmennkringkastere som vi kjenner og har tillit til, og som kan sikre at vi får gode nyheter og bred mediedekning. Kringkastingen er like viktig som før, men det beveger seg over på en litt annen plattform. Og det er viktig at allmennkringkasterne klarer å tilpasse seg dette, noe de også gjør. NRK har en bra nettside, hvor vi kan se tv direkte og tidligere sendte program, og samme opplegg finner vi for radioen. TV 2 har også egen nettside for nyheter og egen side for tv programmer (TV 2 SUMO), med både direkte og tidligere sendte programmer.

Uten allmennkringkasterne, som er pålagt å oppdatere oss, får vi ikke den samme kvaliteten på informasjon om hva som skjer. Vi har alle et behov for å vite hva som skjer rundt oss. Det behovet vil ikke bli tilfredsstilt på samme måte hvis vi ikke har seriøse bedrifter som går inn for å gi oss god og sannferdig informasjon, som gjør at vi kan ta del i og engasjere oss mer i samfunnet rundt oss og ellers i verden.Litteraturliste:

Schwebs, T., Østbye, H. (2013) Media i samfunnet, Det norske samlaget, 6. utgåve

Elnan, C., Ingebrethsen, C. & Zakariassen, G. (2016, 29. September) Hentet fra https://www.nrk.no/kultur/kulturministeren-far-kjeft-etter-tv-2-kuttene-1.13155914


TV2. (2016). Wikipedia. Hentet fra:  https://no.wikipedia.org/wiki/TV_2#ProfilIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar