tirsdag 15. november 2016

Oppgave 5 – Mobile medierHva kjennetegner mobile medier? Drøft mobilitetens muligheter og utfordringer.

Mobilitet er et begrep som handler om å ha trådløs kontakt med andre uavhengig av hvor man er eller om man er i bevegelse. Da snakker vi om medier som f.eks. mobiltelefonen. Mobiltelefoni er ikke noe nytt. Det ble videreutviklet av Bell labs i 1947 og siden den gang har det stadig forandret seg, fra myntautomat på 60-tallet til håndholdte terminaler på 70-tallet. På 80-tallet, hvor en idé innen teleforskning var et personlig nummer som kunne indentifisere seg på ulike telefoner i sin nærhet og så få samtalen rutet dit, ble dette konseptet omgjort til en personlig telefon som vi dag kjenner som mobiltelefonen.

De siste årene har vi blitt kjent med smarttelefonen, spesielt via Iphone som ble introdusert av Steve Jobs i 2007. Denne introduksjonen representerer et vendepunkt i utviklingen. Her ble dataindustrien og teleindustrien satt sammen. Smarttelefonen har gitt oss mange muligheter innenfor en og samme enhet. I tillegg til å ringe og sende meldinger er vi er tilkoblet til internett. Via apper som messenger, facebook, twitter, instagram, snapshat osv. kan vi kommunisere med andre mennesker på ulike måter. Men smarttelefonen kan gjøre så mye mer. Det er nå en enhet for innhenting av informasjon, vi kan skrive ned notater, vi har en digital kalender hvis vi må huske noe, vi kan raskt og enkelt ta bilder og video. Mulighetene er mange. Stort sett det meste vi trenger for å huske noe, få vite nyheter, kunne kommunisere med andre, underholdning og andre hverdagslige ting er samlet på et sted. Mobiltelefonen kan vi, takket være trådløs dekning og internett, ta med oss stort sett hvor som helst. Mobiltelefonen har altså blitt en mulitimediaterminal som har funksjoner ut i fra brukerens behov.


Dette gir også noen utfordringer. Mobiltelefonen, takket være alle dens muligheter, tar stadig vekk mer og mer fokus. Hjemme i sofaen kan alle sitte på hver sin telefon, og selv om man da sitter rett ved siden av hverandre kan det likevel føles som om man er langt fra hverandre. Å være tilstedeværende er viktig når man er sammen med andre mennesker og for opprettholde sosiale bånd. Selv om mobiltelefonen gir oss muligheten til å kommunisere med andre mennesker hele tiden, så er vel de du har rundt deg der og da viktigere å fokusere på? 


Litteraturliste

Hannemyr, G., Liestøl, G., Lüders, M. & Rasmussen, T. (2015) Digitale medier. Teknologi – Anvendelser - Samfunn. Oslo: Universitetsforlaget


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar