tirsdag 1. november 2016

Oppgave 4 - Sosiale medierHva kjennetegner sosiale medier? Diskuter personvern og opphavsrett i sosiale medier.

Sosiale medier gjør det i dag mulig for oss å kommunisere med flere mennesker på en helt annen måte enn før. Vi kan opprettholde våre relasjoner selv om de er milevis unna. Og med bare noen få tastetrykk, så får man kontakt med omverdenen på en annen måte enn man gjør i virkeligheten.

Sosiale medier er et sekkebegrep som omfatter ulike nettverks-tjenester som f.eks. facebook, twitter, youtube, instagram, blogger og wordpress. Disse tjenestene legger til rette for brukerskapt innhold og interaksjon mellom deltakere, hvor innholdet som publiseres er helt eller delvis offentlig tilgjengelig. (Hannemyr, Liestøl, Lüders & Rasmussen, s. 99-100). De fleste bruker sosiale medier som en informasjonskanal og ser heller på hva andre legger ut. Bruken er forskjellig og mengden av innhold man legger ut varierer fra person til person.

Personvern dreier seg om ivaretakelse av personlig integritet, herunder ivaretakelse av enkeltindividets mulighet for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse. (Hannemyr, Liestøl, Lüders & Rasmussen, s. 160). Personvern blir også formulert i menneskerettserklæringen og sier i hovedsak at vi har rett til å selv bestemme hva andre skal vite om oss. Det kan være lurt å ta i bruk personverninnstillinger på de ulike nettverkstjenestene slik at ikke alt vi gjør blir tilgjengelig for alle. Vi har altså til en viss grad mulighet til å begrense hvem som skal vite hva om oss, i hvert fall deltakere seg imellom. 

Sosiale media og personvern er en vrien kombinasjon siden vi deler personlig informasjon med et uoversiktlig publikum. Sosiale media er med på å viske ut grensen mellom det private og det offentlige, og det er vanskelig å tilpasse hvordan vi fremstiller oss selv på nettet. Vi har også lite kontroll over hva andre publiserer om oss, eller republisering av det vi selv har publisert.

Opphavsretten formuleres slik; den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Dette gjelder også digitale åndsverk og digitale medier på lik linje med andre verk og medier. (Hannemyr, Liestøl, Lüders & Rasmussen, s. 168). Alt innhold som vi har laget er vårt eget, selv om det ikke har blitt publisert. Men det er svært vanskelig å kontrollere om andre bruker våre verk uten lov. Hva med bilder vi legger ut på f.eks. instagram og facebook? Vi kan ikke kontrollere om noen kopierer disse og bruker det til noe annet. Selv om det ikke er lov å publisere bilder av andre uten deres samtykke virker det ikke som om det påvirker bildedelingen som skjer i dag. Det er viktig at vi respekterer opphavsretten til andre, og spørre om lov før man bruker noe andre har laget eller om lov til å legge ut bilder av andre. 


Litteraturliste:

Hannemyr, G., Liestøl, G., Lüders, M. & Rasmussen, T. (2015) Digitale medier. Teknologi – Anvendelser - Samfunn. Oslo: Universitetsforlaget 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar