mandag 19. september 2016

Oppgave 1 - Barns mediebrukHvilken rolle spiller digitale medier på barn og unges oppvekst?

I dag spiller de digitale mediene en stor rolle for barn og unges liv. Vi finner de unge som oftest bak TV-en, PC-en, iPaden, iPhonen eller annen smarttelefon og spesielt på internett. De digitale mediene vi har i dag gir oss, og ikke minst de unge, enorme muligheter som vi ikke hadde før. Det er mye positivt ved dette, f.eks. til læring i skolen, mer underholdning på fritiden og ikke minst sosiale medier. Når det gjelder digitale medier i skolen er det viktig at det blir brukt på en konstruktiv måte som fremmer barn og unges utvikling og læring. Det er viktig at både skolen og foreldre er med på å lære barn og unge om riktig bruk av internett, hvordan man oppfører seg på sosiale medier og at de utvikler et kritisk blikk på bruk av internett, slik at barn og unge med de beste forutsetningene kan begi seg ut i den digitale verden.

Når det kommer til sosiale medier er det viktig at det ikke erstatter de sosiale ferdighetene og at det ikke «tar over livet» - hvor det da blir kjempe viktig å ha hundrevis av «venner» og likerklikk. I virkeligheten er disse ungdommene ofte ensomme unge mennesker med få venner, kanskje også med sosial angst. Sms og chat fylte et behov når det først kom og gjorde det veldig enkelt for unge å kommunisere med hverandre. Men nå mener jeg at det kanskje blir litt for mye. Å kunne snakke med andre mennesker ansikt til ansikt og være sosial i det virkelige liv er kjempe viktig, og når dette blir erstattet med sosiale medier, hvor vi kan se hva andre gjør og deres «perfekte liv», gir det unge i dag et feil inntrykk av virkeligheten. Og dette påvirker de unge og deres liv ofte på en negativ måte. Derfor er det så viktig at de unge lærer å se forskjellen på sosiale medier og det virkelige livet.

I perioder burde man slå av alt og se opp, og ta del i andre menneskers liv, spesielt de man er glad i, og kjenne på hvor godt det er å være sammen med andre og kunne snakke sammen, ansikt til ansikt. Jeg mener at det er viktig at både voksne og barn i dagens samfunn slår av, slik at man får mer tid til hverandre, noe som også er svært viktig for barn og unges oppvekst.